Referens: Tobin Properties

Företagspresentation

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov skapa funktionella och väldesignade bostäder. Vi vill utveckla stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design som särskiljer sig.

Vi vill gå emot schablonbilden av vad nyproduktion är och visa att det går att ingjuta själ i något som är helt nytt. De flesta av våra hem har nämligen ingen historia. De har framtiden för sig istället.

Vår projektportfölj omfattar idag drygt 2 400 bostäder med 148 000 kvm bostadsarea och ett färdigutvecklat värde om cirka 12 800 MSEK.

Hela IT driften för Tobin Properties tas om hand av oss på Centiljon

Projektansvarig / Kontakt

Björn Sandberg

Konsult
Centiljon IT-Consulting AB
bjorn.sandberg@www.centiljon.se

Centiljon levererar

  • Centiljon Fiber 10,000 Mbit/s
  • På plats support
  • Internetanslutning med brandväggsskydd och switch med teknik från Fortinet
  • Trådlöst nätverk med teknik från Aerohive
  • Klientskydd med teknik från Fortinet

Referens

Per Alnefelt – CFO
Tobin Properties
tobinproperties.se