Centiljon får IT att fungera för små och medelstora företag.

Centiljon grundades 2010 av Centiljons VD Björn Sandberg och ägs till 100% av personalen. Vi har kontor på Hornsgatan i Stockholm.

Centiljons mål är att ni ska få ut mesta möjliga av din IT-miljö. Den ska vara lättanvänd, driftsäker och så underhållsfri som möjligt. Av oss får ni personlig och professionell hjälp att se över ert IT behov. Vi hjälper er att skaffa rätt utrustning och ser till att ni kommer igång för att ni sedan ska kunna fokusera på den dagliga verksamheten.

Kontakta oss idag

Partners & Certifieringar