Referens: QleanAir Scandinavia

Företagspresentation

I mer än 25 år har QleanAir Scandinavia utvecklat innovativa luftreningslösningar som främjar människors hälsa genom att kontrollera inomhusmiljön och luftkvaliteten.

Att rena inomhusluften innebär även betydligt bättre förutsättningar att skydda ett företags produkter och processer.

QleanAir Scandinavia finns i hela världen och produktportföljen består av nyckelfärdiga renrum, ett sortiment av luftrenare samt branschledande inom skydd mot passiv rökning.

Hela IT driften för QleanAir Scandinavia tas om hand av oss på Centiljon

Projektansvarig / Kontakt

Christopher Boll

Konsult
Centiljon IT-Consulting AB

christopher.boll@www.centiljon.se

Centiljon levererar

  • Centiljon Fiber 10,000 Mbit/s
  • Brandvägg FortiGate
  • Servrar. Fysiska och hostar som kör hyper-v
  • Switchar
  • Konferensteknik

Referens

Andreas Göth – CEO
QleanAir Scandinavia
https://www.qleanair.com