Referens: JRS Asset Management

Företagspresentation

JRS Asset Managements verksamhet handlar om att förvalta kundens tillgångar professionellt utifrån dennes specifika behov och leverera avkastning som ligger i linje med eller överträffar kundens förväntningar.

Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bland annat bedriva diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt försäkringsförmedling avseende livförsäkringar. Bolaget har även tillstånd att ta emot kunders medel och finansiella instrument med redovisningsskyldighet.

JRS Asset Management grundades 2007 och ägs i dag av Viktor och Peter Söderberg, Erik Wehtje och personalen. Bolaget har en tydlig affärsmodell som bygger på Private Banking, främst inom Family Office.

Hela IT driften för JRS Asset Management tas om hand av oss på Centiljon

Projektansvarig / Kontakt

Patrik Hugg

Konsult
Centiljon IT-Consulting AB
patrik.hugg@centiljon.se

Centiljon levererar

  • Centiljon Fiber 10,000 Mbit/s
  • På plats support
  • Virtuella server med teknik från vmware i Centiljons datacenter
  • Säkerhetskopiering med teknik från Veeam
  • Internetanslutning med brandväggsskydd och switch med teknik från Fortinet
  • Trådlöst nätverk med teknik från Aerohive
  • Klientskydd med teknik från Fortinet
  • Skräppostfilter med teknik från Sophos

Referens

Magnus Larsson – COO
JRS Asset Management
https://www.jrsam.se